Coaching Magdalena Ulasińska
Magda Ulasińska

Gdy potrafisz oddać się pracy, która łączy się
z potrzebą, twoim talentem i pasją,
uwolniona zostaje moc".

Stephen R. Covey

Jestem coachem ICC,
akredytowanym przez ICF i Trenerem Biznesu

ICF ICC ACCPracuję zgodnie ze standardami i etyką International Coach Federation (ICF), największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej.

Wyróżnia mnie wiara w potencjał ludzki, zaangażowanie
w rozwój pracownika i przedsiębiorstwa, entuzjazm i wielka
umiejętność wpierania i motywowania w rozwoju.

Realizuję autorskie programy. Coaching dla Pomorza
pokazuje czym jest coaching jako
skuteczne narzędzie rozwoju pracowników.

Efektywne Działanie w Biznesie skupia się na narzędziach
i metodach poprawiających skuteczność działania.

Współpracuję głównie z korporacjami i kadrą menedżerską, realizując projekty rozwojowe. Działam na rzecz rozwoju
w biznesie. Piszę artykuły i prowadzę wykłady
w Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym, Gdyńskim Parku
Naukowo – Technologicznym , Politechnice Gdańskiej
i Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Lubię aktywność i wyznaję zasadę, że wszystko jest trudne,
zanim stanie się łatwe (Goethe).

  • Certifikat Coacha ICC (International Coaching Community)
  • Szkoła Trenerów Biznesu i Coachingu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • Certyfikaty szkoleń specjalistycznych z zakresu skutecznego działania w biznesie: Brian Tracy („ Jak wyznaczać i skutecznie realizować swoje cele” oraz „Psychologia Osiągnięć”); Franklin Covey („7 Nawyków Skutecznego Działania”); Iwona Majewska – Opiełka („Mój wymarzony 2010 rok”); Colin P. Sisson („Świadome wypowiadanie się”)
  • Certyfikaty szkoleń specjalistycznych z zakresu coachingu: Frank Farelly („Coaching Prowokatywny”); Leader Business Institute ( „Coaching– możliwości rozwoju ”); Adventure for Thought („Coaching – Leader Competences”); "The Coaching Game - odkryj możliwości"
  • Studium Podyplomowe Psychologia w Biznesie, Wyższa Szkoła Bankowa
  • Studium Podyplomowe Public Relations, Politechnika Gdańska
  • Uczestnictwo w konferencjach i ważnych wydarzeniach dotyczących Coachingu i rozwoju osobistego, między innymi: I Międzynarodowa Konferencja Coachingu „Coaching jako metoda odkrywania i rozwoju ludzkiego potencjału” z udziałem Roberta Dilltsa i dr Stephena Gilgana; konferencja Introduction To Coaching, prowadzona przez Gerarda O’ Donovana
  • Jestem Członkiem ICF (International Coach Federation) oraz jedną z założycielek Gdańskiego Oddziału ICF Polska.
 • Zgodnie z badaniem StrenghtsFinder Instytutu Gallupa, jednego z najlepszych narzędzi biznesowych do badania talentów,
  5 moich dominujących talentów:

  • Indywidualizacja. Talent ten oznacza, że najbardziej w drugim człowieku intryguje mnie jego niepowtarzalność. W osobach, z którymi pracuję instynktownie widzę ich możliwości, silne strony, potencjał i motywację. Dzięki temu trafnie dobieram metody i narzędzia rozwoju, zgodnie z indywidualnym stylem. Wiem jak efektywnie zmotywować do działania i wesprzeć w realizacji celów.
  • Maksymalista. Talent ten pozwala mi celnie wyszukiwać prawdziwe talenty u innych i rozwijać je. Poleruję perły, aż zaczynają lśnić. Ekscytuje mnie przekształcanie czegoś dobrego w coś doskonałego. Lubię pracować z osobami, które chcą poznawać i rozwijać swoje mocne strony.
  • Zbieranie. Ten talent oznacza dociekliwość i fascynację otaczającym światem. Zbieram w swoim umyśle to, co mnie najbardziej interesuje. Kolekcjonuje informacje na temat stylu działania innych osób i tego, co je motywuje do działania. Trwale zapamiętuje to wszystko, co widzę w innych dzięki Indywidualizacji. Bardzo pomaga mi to w efektywnym rozwijaniu innych.
  • Ukierunkowanie. Mam silną potrzebę koncentrowania się na określonym celu i jasno wytyczonym kierunku. Moja praca oparta jest na silnych celach. Służą mi one jak kompas przy określaniu priorytetów i jako siła sprawcza. Na tym opieram swoją wydajność. Ten talent pozwala mi pilnować, żeby osoby, z którymi pracuję, nie zbaczały z obranego przez siebie kursu.
  • Poważanie. Tak działam, żeby się wyróżniać. Dlatego wciąż szukam nowych metod i narzędzi pozwalających innym rozwijać się. Najbardziej cenię w swojej pracy swobodę działania i to, że jest moim sposobem na życie, a nie tylko wykonywanym zajęciem. Dzięki temu osoby, z którymi pracuję dostają coś więcej niż standardową ofertę.